Skip to main content

SPORO - INVESTOVANIE

"V dlhodobom horizonte nie je dôležité koľko peňazí zarobíte ale koľko peňazí dokážete usporiť a investovať" - Peter Lynch

I malé mesačné úspory reinvestované do aktív finančného trhu predstavujú zásadný krok k vlastnej finančnej nezávislosti. Nástroje finančného trhu (ETF) umožňujú každému z nás vytvoriť si vlastné sporo investičné portfólio.

Či je cieľom sporenie pre deti alebo vlastná alternatíva k dôchodkovému zabezpečeniu, vlastné sporo investičné portfólio je ideálnou alternatívou k nákladovo neefektívnym ponukám pasívneho investovania.

Cesta k finančnej nezávislosti

 

Nákladné pasívne formy investovania (podielové fondy, tretí pilier, atď.) podstatne ukrajujú z koláča našich budúcich úspor. Dôležitých i ako tlmiaca rezerva pre obdobia klesajúceho trhu. Ich výkonnosť pri tom dlhodobo zaostáva za výkonnosťou trhových benchmarkov.

Na mysli pri tom nemáme iba hlavné akciové indexy Dow Jones, S&P 500 či DAX. Nemusíme byť pri tom profesionálni manažéri, aby sme dokázali vyskladať vlastné sporo-investičné portfólio podľa našich preferencií a prístupu k riziku.

Vďaka jednoduchej skladbe ETF dokážeme vytvoriť účinné a dobre diverzifikované portfólio pre naše úspory i sami. Podstatnou výhodou je jeho dobrovoľnosť (sami sa rozhodujete kedy a koľko usporíte), vlastníctvo (nadobudnuté cenné papiere v portfóliu sú vašim vlastníctvom) a najmä nepomerne nižšie celkové náklady. Práve oni totiž dokážu zničiť i tú najlepšiu investičnú stratégiu.

O sporení a investovaní

 

Sporo-investovaním označujeme kombináciu sporenia a investovania do vlastného investičného portfólia zloženého z ETF. Či už s cieľom vytvorenia vlastnej alternatívy k dôchodkovému zabezpečeniu alebo spôsob ako sporiť pre seba či pre blízkych.

Ide o tvorbu úspor na dobrovoľnom princípe a ich alokácia do sporo-investičného portfólia. Ide o budovanie cielenej hodnoty úspor o 5, 10, 20 a viac rokov s využitím výkonnosti finančného trhu a efektu zloženého úročenia. Bez zaväzujúcich podmienok a vlastnom uvážení.

Prečo sporiť a investovať

 

Alokáciou priebežných úspor do portfólia aktív na finančnom trhu možno cieľových úspor dosiahnuť oveľa skôr. Využíva sa pri tom výkonnosť finančného trhu a efekt zloženého úročenia.

Ak by sme v posledných desiatich rokoch investovali ročne len 600 eur do agresívneho portfólia zloženého z akéhokoľvek amerického akciového indexu, dnešná hodnota vášho portfólia by presiahla 10 000 Eur.

Bez alokácie úspor do portfólia by naše úspory dosiahli 6 000 Eur. Bez rizika, no o 40% menej.

Žiadne úspory

 

Nemáte žiadne úspory? O dôvod naviac so sporo investovaní začať už dnes. Každých 50 eur odložených z pravidelnej výplaty na váš investičný účet vás posúva bližšie k alokácii úspor do vlastného portfólia. Aby ste dosiahli celkové ročné náklady portfólia na odporúčané 1% p.a., stačí ak nasporíte na svojom investičnom účte prvých 600 Eur.

Investovať na maximách

 

Odkladať prvú alokáciu úspor do sporo-investičného portfólia kvôli rekordným maximám na akciovom trhu nie je vhodné. Sporo-investovaním totiž nákupnú cenu nášho portfólia priemerujeme počas celej životnosti portfólia. Čím dlhšiu dobu sporíme a investujeme, tým lepšie.

Ako začať

 

Vytvorte si vlastné sporo-investičné portfólio, založte si vlastný investičný účet a začnite naň odkladať svoje prvé úspory. Nebojte sa. Nie je to žiadna zložitá alchýmia. Ukážeme vám naše modelové portfóliá, ukážeme ako vybudovať vlastné portfólio na mieru, poradíme s náležitosťami a pomôžeme s realizáciu. Všetky informácie a postupy prinesieme už čoskoro na tejto stránke.

Získajte Sprievodcu pre sporo-investorov

Bezplatný Sprievodca
Odoslaním tejto registrácie vyjadrujete zároveň svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. Údaje (emailová adresa) spoločnosť spracúva v crm systéme spoločnosti ActiveCampaign Inc.
Marketing by