Skip to main content

INVESTIČNÉ PORTFÓLIO

Ako budovať dlhodobé investičné portfólio a aké sú naše modelové portfóliá

Budovať svoje vlastné dlhodobé investičné portfólio nie je veda. Je to iba proces tvorby úspor, ich investovania a kladného prístupu k pomeru riziko/výnos. Nepotrebujete k tomu žiaden závratný kapitál. Naopak. Takéto portfólio najlepšie tvoriť od prvých 600 eur a pokiaľ možno ho pravidelne navyšovať o svoje úspory. Základné požiadavky na portfólio sú tri:

CIEĽ PORTFÓLIA

Ak náš investičný horizont presahuje dekádu či viac, cieľom môže byť rast budúcej hodnoty majetku s reinvestovaním výnosov (dividend, úrokov). Staršie ročníky však môžu požadovať z dlhodobého portfólia priebežné príjmy a tak si dividendy a úroky nechajú vyplácať. Naše dlhodobé portfólio sleduje prvý z menovaných cieľov.

JEDNODUCHOSŤ PORTFÓLIA

Jednoduché portfólio kladie nižšie nároky na jeho správu a tým efektivitu. I jednoduché portfólio možno dobre diverzifikovať. Pomáhajú nám pri tom predovšetkým nástroje Exchange Traded Funds, pasívne spravované fondy. Nákupom jediného ETF získa naše portfólio expozíciu voči stovkám i tisícom akcií z rozdielnych odvetví, kontinentov, či diverzifikáciu cez rozdielne triedy aktív.

EFEKTIVITA PORTFÓLIA

Každé 1% za správu portfólia znižuje váš budúci majetok exponenciálne. Vlastná správa pasívneho portfólia cez ETF, na investičnom účte od TRIM Broker, vám prinesie zásadne vyššiu budúcu hodnotu toho istého portfólia než cez správu zverenú profesionálom. Takéto portfólio si pri tom dokážete vytvoriť vďaka ETF sami, bez poplatkov za vklady či správu portfólia alebo investičného účtu.

MODELOVÉ PORTFÓLIO

Modelové, dlhodobé sporo-investičné portfólio - TRIM Broker

Skladba modelového portfólia

  NÁZOV TIKER (ISIN) TER p.a. VÁHA
AKCIOVÁ ZLOŽKA     0.4% 60%
Svet SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF SPYI (IE00B3YLTY66)    
DLHOPISOVÁ ZLOŽKA     0.2% 40%
US dlh. iShares $ Treasury Bond 7-10yr CSBGU0 (IE00B3VWN518)    
      0.32% 100%