Skip to main content

Sprievodca investičným portfóliom

Ako sme vybudovali naše vlastné sporo-investičné portfólio. Konkrétna skladba portfólia a postup, ako sme k nej dospeli. Tento sprievodca je svojho druhu jedinečným. Jeho prečítaním získate širšie znalosti o investičnej problematike i spôsobom, ako sa s nimi vysporiadať. Sprievodca výborne kombinuje prax s teóriou a ponúka mnoho užitočných rád a trikov.

História aktualizácií:

Od 27.6.2018 som pristúpil k pravidelnému investovaniu svojich malých úspor iba do dvoch ETF: SPYI, CSBGU0. Pred týmto dátumom som do svojho sporo-investičného portfólia nadobúdal okrem ETF uvedených v prvej vete i ETF: IWDE, IWDA, MTD, IMID. Všetky nadobudnuté ETF z pred dátumu tejto zmeny v portfóliu naďalej držím. - Martin Moravčík. 

Upozornenie: Toto portfólio nie je určené pre jednorázové investície ale pre účely dlhodobého a pravidelného dokupovania aktív v portfóliu z priebežných úspor. Nasledovať skladbu modelových portfólií bez stotožnenia sa s východiskami, cieľmi a rizikami portfólia nikomu neodporúčame. Stiahnite si pre tento účel dokument "Dlhodobé portfólio od TRIM Broker". Z toho dôvodu tu zverejnené modelové portfóliá nemožno považovať za a) vhodné pre konkrétnu osobu; b) ktorými je možné predchádzať stratám. TER: Total Expense Ratio, TIKER: symbol pod ktorým evidujeme ETF na platforme TWS k investičnému účtu od TRIM Broker.

BEZ RIZIKA, BEZ VÝNOSU

Investovanie je predovšetkým o akceptácii rizika. Hodnota portfólia môže nielen rásť ale i klesať. Široká diverzifikácia portfólia cez dlhopisovú alebo komoditnú zložku nie je žiadnou garanciou. Je len tlmičom vplyvu neželaných javov na hodnotu portfólia. Avšak ten, kto takéto riziko kedykoľvek v minulosti podstúpil, bol odmenený významným rastom svojho majetku.

Stiahnite si dlhodobé portfólio od TRIM Broker

Skladba portfólia a postupy, ako sme s k nemu dopracovali

Alokácia, diverzifikácia portfólia

Postupy alokácie a diverzifikácie nášho portfólia

PDF dokument

Bezplatne, bez viazanosti či záväzkov.

PORTFÓLIO - TRIM BROKER
Skladba nášho dlhoodbého portfólia a postup ako sme sa k nej dopracovali.

Okrem sprievodcu vám budeme najbližšie dva týždne posielať doplňujúce informácie k tvorbe investičného portfólia na e-mail. Súhlas môžete kedykoľvek z doručenej pošty odvolať.

Máte záujem o marketingové informácie? (dobrovoľné)

Získajte prehľad o ponukách a službách spoločnosti, vrátane informácií o nových produktoch, školeniach či vzdelávacích materiáloch o finančnom trhu tak od spoločnosti TRIM Broker. Táto ponuka je dobrovoľná.


Stlačením tlačidla „Registrovať“ poskytujete spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 293 61 443) a TRIM Kapitál, s.r.o. (IČO: 46 010 157, Jarošova 1, Bratislava, SR) súhlas na spracúvanie vašich údajov pre vybraný účel. Aby sme Vašim požiadavkám dokázali vyhovieť, takto získané údaje zoraďujeme a vyhodnocujeme za použitia automatizovaných prostriedkov od spoločnosti ActiveCampaign, LLC (so sídlom v USA). Váš poskytnutý Súhlas ku každému z vybraných účelov (služieb) môžete kedykoľvek odvolať, jeho prípadné neskoršie odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť uloženia Vašich osobných údajov pre tento účel pred jeho odvolaním.
Marketing by