Skip to main content

o TRIM Broker

TRIM Broker je viazaný agent (reg. ČNB) pre LYNX, B.V., organizační složka (ďalej iba "LYNX").TRIM Broker vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre LYNX na jej plnú zodpovednosť. História TRIM Broker sa datuje od roku 2003. Jej zakladateľ je naďalej aktívnym CEO - Martin Moravčík.

o LYNX

LYNX, B.V., je holandský obchodník s cennými papiermi, založený v roku 2006 dvoma investormi Jeroen Kramer a Rogier Groen. LYNX je svetovo najväčším sprostredkovateľom Interactive Brokers UK Ltd (IB UK). LYNX vedie svoju pobočku v Prahe, Česká republika (reg. pod ČNB). 

o Interactive Brokers

Je jednou z najväčších dílerských finančných inštitúcií na svete, založenou v roku 1977. IB UK (reg. číslo 208159 FCA) je pobočkou americkej materskej spoločnosti IB US, spadajúcej pod konsolidovaný celok Interactive Brokers Group s viac než 5mld. USD vlastným kapitálom.

Filozofia TRIM Broker

Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby na finančnom trhu. Našich klientov sme dokázali previesť bezprecedentnými udalosťami novodobých dejín finančného trhu. Nadobudnuté skúsenosti premietame v nových službách. Tie zameriavame na to, čo považujeme za kľúčové. Nezávislosť.

Žijeme totiž v čase významných paralel. Masívna expanzívna politika posledných rokov tlačí tradičné aktíva k historickým maximám, no hospodársky rast a najmä bohatstvo mediánov významne zaostáva. Obavy z udržateľnosti súčasného systému narastajú.

Našim cieľom je rozširovať povedomie o novodobých trendoch, zvyšovať efektivitu v investovaní a tvorbe vlastných sporo investičných alternatív pre všetkých nezávislých na "istotách" súčasného systému.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

História v skratke

Začali sme v roku 2003 pod názvom CI KOMODITY, so zameraním na online trading komoditných futures a neskôr na ostatné deriváty. V roku 2006 sme nadviazali spoluprácu so Saxo Bank a v roku 2010 spoločnosť premenovali na TRIM Broker. Zmena legislatívy v roku 2017, ktorá významne obmedzila možnosti našej spolupráce s partnermi, nás primäla k dôležitému rozhodnutiu. Ukončiť spoluprácu so SAXO Bank a nadviazať spoluprácu s LYNX cez novú entitu TRIM Broker, s.r.o. Prečo sme sa rozhodli pre LYNX? Licencovaný subjekt pod MiFID, dôveryhodná história, profesionálna architektúra od Interactive Brokers, nízke poplatky ideálne pre naplnenie nášho zámeru.